Currículum reduït   <castellà>      <versió ampliada>

Francisco Martínez Mindeguía (Gavà, 1952), Arquitecte superior (1976), Doctor arquitecte (2001) i docent a l'ETSAV des de 1991. Actualment és Professor Agregat del departament de Representació arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, a l'Escola Tècnica Superior del Vallès (docent des de 1991). Les materias de la seva docència són el dibuix tècnic, la geometria descriptiva, els nous mitjans de representació i la història de la representació arquitectònica.

Autor de la tesi doctoral La línea trascendente. Transformación gráfica de las fachadas de las iglesias de Roma entre 1571 y 1727. El seu àmbit principal d'investigació part de l'arquitectura barroca de Roma, especialment de la construcció escenogràfica i de la seva representació en els dibuixos i gravats. Ha publicat sobre aquest i altres temes a les revistes EGA: Expresión Gráfica Arquitectónica, de València (2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017), Disegni idee immagine, de Roma (2004, 2007, 2010, 2016, 2017) i Annali di architettura, de Vincenza (2005, 2009, 2011). Ha participat també en el llibre de M. Manganaro, ed., Sintesi di studi e ricerche (2015). Relacionades amb aquesta investigació ha efectuat diverses estades a Roma, el 2004, 2008, 2012 i 2014. 

Ha estat membre del grup d'experts de l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 2004-2010 d'Itàlia, membre del Comitè Científic del XIII Congresso della Unione Italiana del Disegno (UID-Florència, 2016), i membre dels Comitès d'Avaluació dels congressos de la UID de 2014 (Parma), 2015 (Torí) 2016 (Florència), i de les revistes Disegnare Idee Immagini, del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, de la Università degli Studi di Roma La Sapienza, i  SVMMA, de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), de la Universitat de Barcelona. Coresponsable del projecte, les exposicions i publicacions de “Raons del Dibuix Tècnic” (2004, 2005 i 2006), que va tenir per objectiu l'anàlisi de la producció gràfica d'arquitectes actuals, feta amb mitjans informàtics. Coeditor del web “Arquitectura en Dibuixos Exemplars” (www.etsavega.net/dibex).


> inici >