Currículum   <castellano>      <versió reduïda>

Francisco Martínez Mindeguía (Gavà, 1952), arquitecte superior (1976) i doctor arquitecte (2001).

Docent des de 1991 i Professor agregat des de 2011, del departament de Representació arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Sant Cugat del Vallès-Barcelona-Espanya). Actualment jubilat de l'activitat laboral. Les matèries de la seva docència han estat el dibuix tècnic, la geometria descriptiva, els nous mitjans de representació i la història de la representació arquitectònica.

Ha estat responsable dels projectes “Raons del dibuix tècnic”, “Fons documental de dibuixos tècnics d'arquitectes actuals”, “Interficie per a la racionalització de la comunicació gràfica” i "Espai per a la reconstrucció del raonament gràfic arquitectònic", a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.

Membre del Centre d'Aplicacions de la Informàtica a la Representació de l'Arquitectura i el Territori (CAIRAT: www-etsav-upc.es/cairat).

Membre del grup d'experts científics independents (REPRISE) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) d'Itàlia. Convidat a participar al Convegno Internazionale di Studi Disegno Barocco, techniche, prassi e teorie nell'architettura romana del Seicento, a Roma, Facoltŕ di Architettura, 14-15 dicembre 2022. Ha estat membre del grup d'experts de la l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 2004-2010, d'Itàlia, membre del Comitè Científic del del XIII Congresso della Unione Italiana del Disegno (UID-Florència, 2016), membre del Comitè d'Avaluació dels congressos de la UID de 2014 (Parma), 2015 (Torí) 2016 (Florència), i membre del Comitè d'Avaluació de les revistes Disegnare Idee Immagini, del Dipartimento di Rilievo Analisi e Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura, de la Università degli Studi di Roma La Sapienza, i SVMMA, de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), de la Universitat de Barcelona.

Autor de la tesi doctoral La línea trascendente : Transformación gráfica de las fachadas de las iglesias de Roma entre 1571 y 1727, que va obtenir la qualificació d'excel·lent cum-laude, amb un tribunal compost per Miquel Batllori, Arnau Puig, Joaquim Garriga, Lino Cabezas i José María Rovira.

La seva investigació ha actuat en dos àmbits diferents però complementaris: la representació arquitectònica en el barroc romà i la utilització dels sistemes informàtics en la representació gràfica arquitectònica, centrada en ambdós en la concepció del dibuix como a discurs. Actualment se centra en la concepció escenogràfica de l'arquitectura i en la seva representació en els dibuixos i gravats, en l'àmbit de l'arquitectura barroca de Roma.

Ha realitzat diverses estades a Roma (el 2004-2005, 2008, 2012 i 2014), investigant sobre el valor expressiu del dibuix de projecció ortogonal en la representació de l'arquitectura i sobre el paper de la perspectiva i la llum en la representació dels interiors barrocs, acollit en els departamentes de Rilievo Analisi e Disegno dell'Ambiente e dell'Architettura i de Storia e Restauro dell'Architettura, de la Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

 

Autor dels articles:

2021. Joseph Michael Gandy y el dibujo de la no acabada Consols Transfer Office. Diségno, 9, 2021, Biannual Journal of the UID - Unione Italiana per il Disegno Scientific Society, pp. 147-158.

2021. Il frontespizio de I quattri libri dell'architettura. Disegnare Idee Immagini, 62, Roma, 2021, pp. 76-85.

2020. El valor de las medidas, en Desgodets y Palladio. Diségno, 7, 2020, Biannual Journal of the UID - Unione Italiana per il Disegno Scientific Society, pp. 201-212.

2020. Entre las portadas de las Regole de Serlio y la Regola de Vignola
En: Enrico Cicalň i Ilaria Trizio (a cura di), 2020. Linguaggi Grafici : Illustrazione. [e-book] Alguer : Publica, pp. 402-421, ISBN 9788899586157.

2017. Spazio, scenographia, disegno. Disegnare Idee Immagini, 55, Roma, pp. 12-21.

2017. El hombre que mira, en 4 dibujos. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 29, València, pp. 180-189.

2016. Il disegno di Jacques Lemercier del modello di San Giovanni dei Fiorentini. Disegnare Idee Immagini, 53, Roma, pp. 12-21.

2015. Studio d'Architettura Civile. Gli atlanti di architettura moderna... A: Mario Manganaro, ed., 2015. Sintesi di studi e ricerche, Reggio Calabria: Iiriti, pp. 20-22.

2015. Theatricality in Early Modern Art and Architecture, A: Mario Manganaro, 2015. Sintesi di studi e ricerche, Reggio Calabria: Iiriti, pp. 88-90).

2015. Pithanger Manor, Soane, Gandy y una interpretación. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 25, València, pp. 120-127.

2014. Grammar of the Protestant, Frank Lloyd Wright, 1929. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 24, València, pp. 72-79.

2013. Las sombras que Letarouilly no copió. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 22, València, pp. 80-87.

2011. Martino Ferrabosco, el Libro de l’Architettura di San Pietro nel Vaticano entre el límite y la maravilla. Annali di architettura, 23, Vincenza, pp. 97-114.

2011. Vista desde mi alojamiento. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 17, València, pp. 90-103.

2010. Limiti e potenzialità del disegno. Disegnare Idee Immagini, 40, Roma, pp. 46-57.

2010. Dibujo y retórica del quirógrafo de S. Andrea al Quirinale. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 15, València, pp. 110-115.

2009. Anatomía de un dibujo: el Palacio de Caprarola, de Lemercier. Annali di architettura, 21, Vincenza, pp.115-125.

2009. La mirada frontal y el alzado de San Carlo alle Quattro Fontane. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 14, València, pp. 138-145.

2008. La arquitectura de la imprenta. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 13, València, pp. 170-179.

2007. Il disegno e l'immagine del progetto. Una mostra di architetti romani a Barcellona. Disegnare Idee Immagini, 35, Roma, pp. 22-29.

2007. La Academia de San Luca, Vignola y el dibujo. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 12, València, pp. 176-183.

2005. Insignium Romae Templorum Prospectus, la visión frontal de la arquitectura. Annali di architettura, 17 , Vincenza, pp. 165-180.

2004. La visione frontale dell'Oratorio di San Filippo Neri. Disegnare Idee Immagini, 29, Roma, pp. 10-25).

2003. S. Bibiana, la perspectiva como predisposición. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 8, València, pp. 60-65.

Autor de la ressenya bibliogràfica del llibre de Nicolì Ceccarelli, Progettare nell'era digitale. Il rapporto tra design e modello, Venècia, Marsilio Editori, 2002 (Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 9, 2004, pp. 8-9).

(Tots els articles es poen consultar a Articulos...)

 

Autor de les comunicacions a congressos:

2017.Visualización de datos. Los contornos difusos del dibujo. A: XIV Congresso dell'Unione Italiana del Disegno, Napoli, 2017),

2014. Indagare sul antico per occuparsi dell'oggi. A: XI Congresso dell'Unione Italiana del Disegno, Parma, 2014),

2012. Composición y discurso gráfico en los concursos. A: 14 Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, Oporto, 2012.

2010. El dibujo desorientado. A: XIII Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, València, 2010).

2009. Qué investigación. A: Terceras Jornadas sobre investigación en arquitectura y urbanismo, Madrid, 2009.

2008. La necesaria reconstrucción del proceso gráfico. A: XII Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, Madrid, 2008.

2006. RDT, una mirada crítica sobre el dibujo profesional. A: Segundas Jornadas sobre investigación en arquitectura y urbanismo, Sant Cugat del Vallès, 2006.

2002. Enseñar a leer para llegar a dibujar. A: Re-Visión: Enfoques en Docencia e Investigación, IX Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, A Coruña, 2002.

2002. El papel de la geometría en la formación gráfica de los estudiantes de arquitectura. En: Re-Visión: Enfoques en Docencia e Investigación, IX Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, A Coruña, 2002.

2002. El fotomontaje realista: un ejercicio de equilibrio entre medios y objetivos. A: Re-Visión: Enfoques en Docencia e Investigación, IX Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, A Coruña, 2002.

2000: Efectos secundarios de la informatización en la documentación gráfica de los proyectos de arquitectura” (A: Las nuevas tecnologías de la representación gráfica arquitectónica en el siglo XXI , VIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, Barcelona, 2000).

(Totes les comunicacions es poden consultar a Congresos...)

 

Coeditor del web “Arquitectura en dibuixos exemplars", convertit, des de 2018, en "Dibujos ejemplares de arquitectura".

Ha estat redactor de continguts, de biografies d'arquitectes, de Gran Espasa Universal (Madrid, Espasa-Calpe, 2005).

Ha estat comissari i autor dels catàlegs de les exposicions:

2004. Los dibujos de Josep Llinàs. ETSAV, Sant Cugat del Vallès, 2004.

2005. Los dibujos de Iñaki Alday y Margarita Jover. ETSAV, Sant Cugat del Vallès, 2005.

Citat a: Giovanna Acampa et alt., 2019. Representación del dibujo frente a simulación de los sistemas BIM. Oportunidad o amenaza para la arquitectura. ACE: Arquitectura, Ciudad y Entorno, 40.

2006. El dibujo y la imagen del proyecto. La obra gráfica de 4 equipos de arquitectos romanos” (COAC, Barcelona, 2006).

 

També ha estat comissari de l'exposició: “L'escola de Josep Lluís Sert a Arenys de Mar” (Centre Calisay, Arenys de Mar, 2005).


< inici >