Bibliografia comentada
Castellano
Contingut:

A part de la que s’inclou al tractar cada un dels temes específics d'anàlisi, es proposa la següent llista dividida en dos grups, en funció de la seva importància.

 

Bibliografia bàsica

 

Bibliografia complementaria

El contingut d'algun dels llibres següents supera l'estricte valor gràfic, però s'han inclòs aquí pel que aporten com a manera de resoldre la representació. La majoría d'ells s'han escollit com a ampliació de la cultura gràfica dels estudiants.

 

© dels textos Francisco Martínez Mindeguía, professor agregat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.

>>  Torna a l'inici de la pàgina

>> Torna a Teories del dibuix

>> Torna a la pàgina d'inici